Mateřské školy zůstávají otevřené

MATEŘSKÉ ŠKOLKY ZŮSTÁVAJÍ OTEVŘENÉ
Krizový štáb Sušice rozhodl, že Město Sušice nebude uzavírat provoz mateřských škol. Chce tak umožnit pracujícím rodičům, kteří nemají jinou možnost postarat se o své děti, chodit do zaměstnání.
Provoz mateřských škol bude v maximální možné míře nastaven tak, aby byla eliminována případná rizika (např. počet dětí ve třídách, způsob stravování apod.)

Bc. Petr Mottl
starosta města Sušice