Překračování státních hranic - aktualizováno

DOČASNĚ SE ZNOVU ZAVÁDÍ OCHRANA VNITŘNÍCH HRANIC ČESKÉ REPUBLIKY
a to v období od 14. března 2020 00:00 do 18. března 2020 23:59 na pozemní hranici se
Spolkovou republikou Německo a Rakouskou republikou a vzdušné hranici.
1) Policie České republiky bude provádět kontroly po celé délce vyjmenovaných úseků
vnitřních hranic České republiky flexibilním způsobem přiměřeným aktuální hrozbě v
závislosti na vývoji situace.

2) Vnitřní hranice lze překračovat pouze
a) v místech uvedených v části 1 přílohy tohoto opatření, a to bez časového omezení a
b) v dalších místech uvedených v části 2 přílohy tohoto opatření obecné povahy, a to
v době od 5:00 do 23:00, pokud se jedná o osoby prokazatelně pravidelně
překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční pracovníky pracující ve vzdálenosti
do 100 km od státní hranice České republiky a další osoby, které prokáží důvody
zvláštního zřetele.

3) Omezení uvedená v odst. 2 se nevztahují na:
a) integrovaný záchranný systém, jehož režim překračování státních hranic je upraven
mezinárodní smlouvou uzavřenou mezi Českou republikou a sousedním státem,
b) osoby v případě nepředvídané mimořádné situace,
c) dopravce v souladu s body II. a III. usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 200,
d) železniční a lodní nákladní dopravu.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dne 14. března 2020 v 00:00 a pozbývá
platnosti dne 18. března 2020 ve 23:59.
Příloha 1: Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky

Rakousko
Silniční:
- Dolní Dvořiště – Wullowitz
- České Velenice – Gmünd
- Hatě – Kleinhaugsdorf
- Mikulov – Drasenhofen

Letiště:
- Praha/Ruzyně
- Kbely
Německo
Silniční:
- Strážný - Phillippsreut
- Pomezí nad Ohří - Schirnding
- Rozvadov-dálnice - Waidhaus
- Folmava – Furth im
- Wald/Schafberg
- Železná Ruda – Bayerisch
- Eisenstein
- Krásný Les - Breitenau
- H. Sv. Šebestiána – Reitzenhain

Letiště:
- Praha/Ruzyně
- Kbely
Příloha 2: Další místa určená k překračování vnitřních hranic
Pro osoby prokazatelně pravidelně překračující vnitřní hranice, zejména přeshraniční
pracovníky a další osoby, a to v době od 5:00 do 23:00.
Rakousko
Silniční:
- Vratěnín – Oberurnau
- Valtice – Schrattenberg
- Nová Bystřice – Grametten
- Hevlín – Laa an der Thaya
Německo
Silniční:
- Všeruby – Eschlam
- Jiříkov – Neugersdorf
- Vojtanov –Schönberg
- Cínovec - Altenberg

Příloha 3: Vzor potvrzení pro přeshraniční pracovníky