Informace Ministerstva spravedlnosti

Informace Ministerstva spravedlnosti
Probační a mediační služba vzhledem k vyhlášení nouzové situace v ČR a přijímaným opatřením v této souvislosti bude v agendě zajištění kontroly výkonu trestu obecně prospěšných akci postupovat následovně:
1. Jednotlivé případy výkonu trestu OPP, nebude-li ze strany poskytovatele míst pro výkon trestu OPP z hygienických, karanténních a preventivně organizačních důvodu umožněn výkon trestu, posuzovat jako odsouzeným nezaviněnou, objektivní překážku výkonu trestu OPP.
2. Poskytovatele města a obce tedy v jednotlivých soudních okresech požádáme, aby v tomto případě informovali místně příslušné středisko PMS.
3. Po obnovení běžného provozu bude chybějící část výkonu trestu OPP individuálně řešena jak s odsouzenými, tak s poskytovateli míst výkonu trestu OPP a soudy.
4. Rozhodnutí o neumožnění výkonu trestu OPP vzhledem k nouzovému stavu je na individuálním vyhodnocení každého poskytovatele.