Upřesnění krizových opatření ze dne 13.3.2020

VÝTAH UPŘESNĚNÍ KRIZOVÝCH OPATŘENÍ VYHLÁŠENÝCH VLÁDOU DNE 13.3.2020.

1. Dnem 14.3.2020 budou na rakouských a německých hranicích znovu zavedeny kontroly. Policie předpokládá, že budou prodlouženy až o 20 dnů.
2. V noci z neděle na pondělí 16.3.2020 začne platit zákaz vycestování z ČR do zahraničí českým občanům a cizincům s trvalým nebo přechodným pobytem nad 90 dní na území ČR kromě výjimek. Pro povolení výjezdu dělníků zaměstnaných v příhraničí se zvyšuje vzdálenost pracoviště od SH z 50 km na 100 km. Povinnost prokázat se potvrzením od zaměstnavatele zůstává v platnosti.
3. Ve stejný čas začne platit zákaz vstupu všech cizinců na území ČR s výjimkou cizinců pobývajících s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území České republiky kromě výjimek.
4. Je stanovena povinná karanténa pro občany vracející se z takzvaných rizikových zemí. Původně se karanténa týkala pouze cestujících z Itálie. Nyní platí i pro dalších 14 rizikových zemí, ze kterých už vláda vyhlásila zákaz vstupu cizincům na české území. Zákaz se týkal občanů Číny, Koreje a Íránu. Z evropských států to jsou Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Nizozemsko, Belgie, Británie, Norsko, Dánsko a Francie. Čechům do těchto zemí kabinet zakázal cestovat. Čeští občané i cizinci s trvalým pobytem mohou do ČR přijíždět, budou ale muset do karantény. Konkrétní informace jsou v usnesení vlády č. 81 ze dne 13.3.2020.
5. Dnem 14.3.2020 je zakázána přítomnost veřejnosti v bazénech a turistických informačních centrech. Všechna turistická centra budou uzavřena. Bazén v Sušici je již uzavřen od pátku.
6. Dnem 14.3.2020 od 6:00 hod je zakázána přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů služeb – vnitřní i venkovní sportoviště s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob.
7. Dnem 14.3.2020 od 6:00 hod je zakázán prodej na tržnicích. Úterní trhy v Sušici jsou zrušeny.
8. Od pátku dne platí zákaz přítomnosti žáků v základních uměleckých školách (ZUŠ). ZUŠ Sušice byla uzavřena současně se ZŠ.
9. Od 16. března 2020 budou zavřeny denní stacionáře. Týká se to Denního stacionáře Klíček v Sušici.
10. Zakazují se návštěvy ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence pro vyjmenované skupiny po dobu trvání nouzového stavu s účinností ode dne 14. března 2020 od 00:00 hodin. Výjimku uděluje ministryně spravedlnosti.
11. Bude povolena jízda kamiónů v neděli.
12. Šíření koronaviru může být nově trestným činem.
Jedná s o stručný výtah z Usnesení vlády ČR č. 75 – 81 ze dne 13.3.2020. Podrobnosti ve Sbírce zákonů, částka 32 ze dne 3.3.2020.

Krizové řízení
ORP Sušice.