Zasedal krizový štáb ORP Sušice

OPATŘENÍ VLÁDY K VÝSKYTU KORONAVIRU.

Vláda ČR svým usnesením č. 69 ze dne 12. března 2020 vyhlásila z důvodu ohrožení zdraví obyvatelstva koronavirem podle zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon na území ČR NOUZOVÝ STAV od 14:00 hod dne 12.3.2020 na dobu 30 dnů.
Konkrétní krizová opatření stanoví vláda svým usnesením, které bude dodatečně zveřejněno.
Vzhledem k tomu, že krizová opatření nabývají účinnosti dne 13. března 2020, svolal starosta Sušice svůj krizový štáb s cílem projednat doposud zveřejněná opatření vlády. Krizový štáb se sešel ve složení starosta, místostarosta, tajemník MěÚ, pracovník krizového řízení, vedoucí OO PČR Sušice, velitel MP, ředitel ÚO HZS Klatovy, velitel SDHO Sušice, ředitel Sportoviště Sušice a ředitel Sirkus.
Krizový štáb projednal nejdůležitější informace, které zatím byly k dispozici.

1. Zákaz vstupu pro cizince (od páteční půlnoci): vláda zakázala vstup do ČR cizincům z 13 rizikových oblastí, je mezi nimi například Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, ale i Rakousko, Německo, Španělsko, Švýcarsko, Dánsko, Belgie, Holandsko, Švédsko, Velká Británie nebo Francie. Výjimkou jsou cizinci s přechodným pobytem v Česku nad 90 dní nebo cizinci s trvalým pobytem.
2. Zákaz vstupu do rizikových oblastí (od páteční půlnoci): kabinet současně zakázal českým občanům a cizincům s trvalým i přechodným pobytem cestovat do rizikových oblastí. Výjimku mají lidé, kteří dojíždějí do příhraničí za prací. Tito musí mít od zaměstnavatele potvrzení o zaměstnání, kterým se prokážou na hranici.
3. Zákaz pro osobní dopravce (od soboty): začne platit také zákaz pro dopravce přepravovat přes hranice více než devět lidí. Týká se všech.
4. Zákaz akcí nad 30 osob (od pátečních 6 hodin): zakazují se také divadelní, filmová a další kulturní představení, stejně tak sportovní, náboženské i další akce jako poutě či ochutnávky, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí nad 30 lidí. Zákaz se nevztahuje na zasedání ústavních a veřejných orgánů, rovněž zákaz neplatí pro pohřby. Toto opatření neplatí pro otevřená sportoviště. Ředitelé Sportoviště a Sirkus byli obeznámeni a informaci umístí na svých stránkách.
5. Zákaz vstupu do restaurací večer (od pátku 20 hodin): kabinet také zakázal chodit do restaurací v čase od 20. hodiny do 6. hodiny ranní. Městská policie bude v součinnosti s PČR informovat provozovatele a bude provádět namátkovou kontrolu dodržování opatření.
6. Zákaz vstupu do posiloven, klubů a knihoven (od pátku 6 hodin): začne platit zákaz vstupu do posilovny, na koupaliště, do solárií, saun, wellness center, do hudebních a zábavních klubů, veřejných knihoven a galerií. Informace budou zveřejněny na stránkách provozovatelů.
7. Od páteční půlnoci se ruší mezinárodní doprava. Vlaky budou jezdit po státní hranici a poté se budou vracet zpět. Všechny mezinárodní jízdenky lze vracet bezplatně - uvedly České dráhy na Twitteru.
Případná další opatření z usnesení vlády budou projednána na dalším zasedání Krizového štábu a budou zveřejněna na stránkách města.
Upozorňujeme občany, že nařízení vyplývající z vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU jsou krizovými opatřeními podle krizového zákona. Všechny právnické, podnikající fyzické a fyzické osoby jsou povinny dodržovat nařízená opatření. Porušením nařízení se osoby dopouští přestupku s následnou sankcí podle krizového zákona.
Vyhlášením Nouzového stavu zůstávají v platnosti opatření, přijímaná před jeho účinností:
 pravidla pro hlášení po návratu z rizikových oblastí a způsob nahlášení podezření na nákazu (na stránkách 9.3.2020)
 uzavření základních škol a ZUŠ – Mateřské školy zůstávají otevřené!
 dodržování základních zásad hygieny
 pravidelná dezinfekce kuchyňských, sociálních a společenských místností a zařízení
 opatření v Sušické nemocnici (dezinfekce rukou na vstupu, zákaz návštěv)
Žádáme obyvatele, aby zachovali klid a nepodléhali panice. Zabezpečení obyvatelstva potravinami bude zajištováno jako doposud.
Bohužel, v současné době prakticky nelze sehnat ochranné prostředky (roušky, respirátory, dezinfekci). Přednostně jsou a budou zásobeny nemocnice, sociální zařízení a silové složky podílející se na realizaci opatření. Žádáme obyvatele o porozumění.

Děkujeme.

Krizové řízení ORP Sušice