SMS infokanál

 

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o:

  • plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení?
  • plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu?
  • uzavírkách místních komunikací?
  • termínech mimořádných svozů odpadu?
  • termínech konání zasedání zastupitelstva města?
  • mimořádných změnách v provozní době MěÚ apod.?
  • a další užitečné informace spojené se životem ve Vašem městě?

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTRUJETE k jejich odběru!

Jak?

  • online
  • SMS-kou

Jak registrovat online?
Pomocí webového formuláře, Jeho prostřednictvím můžete svou registraci kdykoli v budoucnu upravit,změnit nebo zrušit.

Jak se zaregistrovat pomocí SMS?
SMS je třeba napsat ve tvaru, který se odvíjí od Vašeho bydliště.

Bydlíte-li přímo v Sušici:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraSUŠICEmezeraULICEmezera
CISLOPOPISNEmezeraCISLOTEMATUmezeraCISLOTEMATU...

Pro obyvatele místních částí (Albrechtice, Červené Dvorce, Divišov, Dolní Staňkov,
Humpolec, Chmelná, Milčice, Nuzerov, Rok, Volšovy, Vrabcov a Záluží) je SMS ve tvaru:
REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraNAZEVMISTNICASTImezera
CISLOPOPISNEmezeraCISLOTEMATUmezeraCISLOTEMATU...

• víceslovné názvy místních částí oddělte mezerou
• pro registraci budovy s evidenčním číslem je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu města Sušice: 376 540 111.
Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, zejména u víceslovných názvů ulic.


Zrušení služby
lze provést zasláním SMS ve tvaru:
ODREGISTRUJ - provede odregistraci všech témat
nebo
ODREGISTRUJmezeraCISLOTEMATUmezeraCISLOTEMATU...  provede odregistraci uvedeného téma /témat/
na číslo SMS InfoKanálu: 376 540 111.

T1 - všeobecné informace
T2 - informace z kultury
T3 - informace ze sportu 

Označení témat se uvádí na konci SMS. Je možné uvést libovolnou kombinaci existujících témat.
Např. prostřednictvím SMS: 
REGISTRUJ Josef Novak SUSICE Krusecka 111 T1 T3
se pan Novák z Krušecké ulice č.p. 111  zaregistruje k odběru informací  všeobecných a sportovních.

SMS Podatelna - komunikace s úřadem pomocí SMS zpráv:
Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení!
Pokud s námi chcete komunikovat, můžete využít SMS podatelny:
SMS ve tvaru:
PmezeraTEXTZPRAVY odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 376 540 111.

Pro občany, kteří nevyužívají mobilní telefon umožníme doručení SMS také na pevnou linku v hlasové podobě. Pro registraci pevného čísla volejte 376 540 114 nebo zašlete e-mail s žádostí o registraci na info@infokanal.cz. V žádosti uveďte stejné údaje, které jsou vyžadovány v registračních SMS.

Služba je určena pro občany Města Sušice ve věku nejméně 16 let. Registrací do služby souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další akce.
Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním odregistrační SMS nebo prostřednictvím webového formuláře. Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, email, číslo orientační a případně ulice, podle kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového řízení).
Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 6 měsíců od rozeslání, a to pro účely prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.
Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše telefonní číslo.
Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Ohledně zpracování osobních údajů v rámci služby a uplatnění Vaších práv můžete kontaktovat Mgr. Jitku Šroubovou tel: 602 443 768, e-mail: jsroubova@mususice.cz - Pověřence pro ochranu osobních údajů, ev. Jana Löffelmanna tel: 724 181 032, e-mail: jloffelmann@mususice.cz. Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat zpracovatele osobních údajů - provozovatele služby, společnost KONZULTA Brno, a.s., info@infokanal.cz, tel.: +420 541 128 530.