Závazná stanoviska vydaná z hlediska ochrany ovzduší

Závazná stanoviska

 

Dle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen "zákon o ochraně ovzduší"), vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností (Městský úřad Sušice) závazná stanoviska k územnímu a stavebnímu řízení a k řízení o vydání kolaudačního souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu.

Dle ust. § 30 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně ovzduší zpřístupňují orgány ochrany ovzduší veřejnosti informace o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích.

V přiložených tabulkách naleznete seznamy podaných žádostí a vydaných závazných stanovisek. Tabulky jsou pravidelně aktualizovány.

SEZNAM ŽÁDOSTÍ A ZAVAZ. STANOVISEK OVZDUŠÍ 2012

SEZNAM ŽÁDOSTÍ A ZAVAZ. STANOVISEK OVZDUŠÍ 2013

SEZNAM ŽÁDOSTÍ A ZAVAZ. STANOVISEK OVZDUŠÍ 2014

SEZNAM ŽÁDOSTÍ A ZAVAZ. STANOVISEK OVZDUŠÍ 2015

SEZNAM ŽÁDOSTÍ A ZAVAZ. STANOVISEK OVZDUŠÍ 2016

SEZNAM ŽÁDOSTÍ A ZAVAZ. STANOVISEK OVZDUŠÍ 2017

SEZNAM ŽÁDOSTÍ A ZAVAZ. STANOVISEK OVZDUŠÍ 2018

SEZNAM ŽÁDOSTÍ A ZAVAZ. STANOVISEK OVZDUŠÍ 2019  

SEZNAM ŽÁDOSTÍ A ZAVAZ. STANOVISEK OVZDUŠÍ 2020 

SEZNAM ŽÁDOSTÍ A ZAVAZ. STANOVISEK OVZDUŠÍ 2021  

SEZNAM ŽÁDOSTÍ A ZAVAZ. STANOVISEK OVZDUŠÍ 2022

SEZNAM ŽÁDOSTÍ A ZAVAZ. STANOVISEK OVZDUŠÍ 2023

SEZNAM ŽÁDOSTÍ A ZAVAZ. STANOVISEK OVZDUŠÍ 2024 

 

V následující příloze naleznete formulář žádosti pro vydání závazného stanoviska dle ust. § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.

Žádost o zavazné stanovisko dle 11 odst. 3 zakona č. 201/2012Sb.