Sušický mechanický betlém

 

SUŠICKÝ MECHANICKÝ BETLÉM

 

V sobotu 27. listopadu 2004 od 16:00 h proběhlo v Muzeu Šumavy v Sušici slavnostní otevření sušického mechanického betlému.

 

Celou slavnostní akci, které se zúčastnilo asi 1.500 zájemců, zahájil Sušický dětský sbor koledami. Po přivítání ředitelkou Muzea Šumavy v Sušici Mgr. Zdeňkou Řezníčkovou promluvila starostka města Sušice JUDr. Jiřina Rippelová, která poděkovala oběma řezbářům za vytvoření tohoto unikátního díla, které jistě podpoří návštěvnost Sušice, seznámila přítomné s finančními náklady, které byly spojené s tvorbou betlému a upozornila na možnost finančního příspěvku formou veřejné sbírky, která by měla být od 6. prosince 2004 (zhruba na období jednoho roku) povolena Krajským úřadem Plzeňského kraje. Jedna kasička bude umístěna v budově Muzea Šumavy v Sušici (přímo u betlému) a druhá v městském informačním centru v Sušici (budova radnice). Výtěžek z veřejné sbírky bude použit na provoz, údržbu, rozšíření a propagaci betlému.    

Jeden z tvůrců – Karel Tittl – krátce popsal vznik betlému, časovou a finanční náročnost, ale zároveň vyjádřil radost z vytvořeného díla a poděkoval všem sponzorům, bez kterých by betlém asi jen těžko vznikl.

Po proslovech byl betlém opakovaně spouštěn dokud si jej všichni zájemci neprohlédli.

 

Toto unikátní dílo – jeden z největších mechanických betlémů v ČR s dominantním znázorněním starobylého města Sušice, starobylými tradičními řemesly z regionu sušicka a známými šumavskými památkami – vytvořili během 10 měsíců (stavba začala v lednu 2004 a na konci října 2004 byl betlém dokončen) 2 řezbáři – Karel Tittl (Horská Kvilda) a Pavel Svoboda (Sušice).

 

Velikost betlému je: délka 5,5 m, hloubka 3,5 m, výška 3,5 m a rozloha přes 16 m2.

Vlastní jesličky obsahují asi 30 postav ve velikosti kolem 30 cm a jsou umístěné v modelu sušického a šumavského prostředí. Celé dílo obsahuje přes 300 ks figur a zhruba ½ figur je pohyblivých (mechanických). Vodní kola u mlýnu, hamru a katru se roztáčí vodou a nádržemi s čerpadly. Velká část budov je osvětlena.

V betlému jsou zastoupeny tyto významné sušické památky: radnice (s funkčními hodinami), kostel sv. Václava, kaple Anděla Strážce, Rozacínovský dům (bývalá lékárna), Voprchovský dům (sídlo Muzea Šumavy), bývalé městské brány nebo bývalá židovská synagoga.

Okolí znázorňují klasické dominanty jako rozhledna Svatobor, hrady Kašperk a Rabí, annínská sklárna, Mouřenec, Horská Kvilda nebo bývalá prášilská papírna.

Jsou zde představena také některá tradiční řemesla (např.: dřevařství, sirkařství, sklářství, těžba zlata, pastevectví, hrnčířství, řezbářství, plavení dřeva, vodní mlýn, dílna s vodním náhonem…) i lidové architektury – klasické dřevěné architektury, roubenky, kamenná stavení, šumavské statky…

Konstrukce betlému je vytvořena z 1,5 m3 borovice, domy a postavy jsou vyřezány ze 4 m3 lipového dřeva a krajina je dotvořena s pomocí polystyrenu a modelářských materiálů. Použity byly převážně barvy akrylátové, na postavy pak barvy olejové.

 

Náklady na výrobu betlému byly zhruba 700.000 Kč, sponzoři přispěli částkou 200.000 Kč a město Sušice jej od řezbářů odkoupilo za částku 200.000 Kč a 50.000 Kč pak město investovalo do propagace. Česká televize natočila film o vzniku betlému i jeho tvůrcích. V průběhu roku se podařilo zachytit jedinečné momenty jeho vzniku. ČT by chtěla film o betlému vysílat na programu ČT2 v rámci „Televizních universit“ a pokud výroba proběhne do vánoc, byl by film nasazen pravděpodobně 6.1. 2005 v 18:30 h.

 

Betlém je umístěn v budově Muzea Šumavy v Sušici (je stálou expozicí) a do Tří králů bude zpřístupněn denně, od května do října bude přístupný současně s muzejní expozicí.

Provozní doba:

pondělí – pátek               v 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00

sobota – neděle              v 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00

24. 12.                              v 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 

25. a 26. 12.                    v 10:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00

31. 12. a 1. 1. 2005        zavřeno

Vstupné:

10,- Kč   - dospělí

  6,- Kč   - děti od 6 let (do 6 let zdarma)

               - studenti

               - důchodci

               - místní školy

 

Jedno spuštění betlému trvá 17 min.

 

 

Petra Polanková, MÚ Sušice