ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - ČINNOST | MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ - ČINNOST
Turistika, sport a zábava po celý rok
V Sušici se nebudete nudit ani na jaře a na podzim
Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Železnorudsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Hlavní menu

Kontakty

Městský úřad Sušice
Náměstí Svobody 138
342 01 Sušice

Tel. 376 540 111 
podatelna@mususice.cz

Kompletní tel. seznam

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Bezpečný kraj
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor výstavby a územního plánování - Činnost

Odbor vykonává činnost v oblasti přenesené působnosti zákona dle § 117 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění  a dle nového stavebního zákona č.183/2006 Sb.. Zaměstnává 10 zaměstnanců včetně vedoucího odboru a dělí se na dvě oddělení - územní plánování a stavební řád.

 • vykonává státní správu v oblasti výstavby
 • vydává územní rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o ochranném pásmu, o dělení nebo scelování pozemků, o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
 • vydává územně plánovací informace
 • vydává územní souhlasy, zjednodušené územní řízení  
 • povoluje stavby, povoluje změny staveb, povoluje prodloužení platnosti stavebního povolení
 • povoluje ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací
 • provádí kolaudace staveb, vydává kolaudační souhlasy, povoluje předčasné užívání, zkušební provoz, změnu užívání staveb
 • nařizuje údržbu stavby, nezbytné úpravy, nařizuje nebo povoluje odstranění stavby
 • nařizuje zabezpečovací práce
 • provádí kontrolní prohlídky 
 • ověřuje účel užívání stavby, pasporty staveb nebo dokumentaci skutečného provedení
 • projednává přestupky a správní delikty
 • plní úkoly uložené městským zastupitelstvem, radou, starostou, místostarostou,tajemníkem i úkoly uložené příslušnými orgány MÚ Sušice   


Blažková
Lenka ing.
  
   
   

vedoucí odboru výstavby a územního plánování
 

  

Lunda  
Jiří      
 

územní plány a územní rozhodování na území:

 • obce Dobršín, Žichovice, Čimice, Rabí, Budětice, Nezamyslice, Domoraz, Bukovník, Frymburk, Žihobce, Nezdice, Soběšice, Strašín, Dlouhá Ves, Hrádek, Kolinec, Podmokly, Dražovice, Kolinec, Mokrosuky  

- územní plán Kašperské Hory
 

Kostohryzová   
Marie   

 

 

Matějková 

Dana

 

 

územní plány a územní rozhodování na území:

 • města Sušice, Hartmanice a obce Prášily, Modrava

 

 

územní plán Horská Kvilda, Srní, Rejštejn, Petrovice, Velhartice, Hlavňovice

 •     územně analytické podklady, evidence RUIAN


 

Vavřička
František Bc.

na úseku správního řádu vyřizuje agendu:

 •  na části správního území stavebního úřadu pro fyzické osoby a osoby podnikající podle zvláštního předpisu na území obecních úřadů Bukovník, Strašín, Nezdice, Žihobce, Prášily, Hartmanice, Rok, Albrechtice, Milčice, Nuzerov, Humpolec 
Chmelenský
Václav Ing.

na úseku správního řádu vyřizuje agendu:

 • na části správního území stavebního úřadu pro fyzické osoby a osoby podnikající podle zvláštního předpisu na území obecních úřadů  Kolinec, Velhartice, Dlouhá Ves, Sušice III   
    
Oudová
Ladislava

na úseku správního řádu vyřizuje agendu:

 • na části správního území stavebního úřadu pro fyzické osoby a osoby podnikající podle zvláštního předpisu na území města Sušice I a II, Stráž 
Prášková
Martina

na úseku správního řádu vyřizuje agendu:

 • na části správního území stavebního úřadu pro fyzické osoby a osoby podnikající podle zvláštního předpisu na území obecních úřadů Budětice, Soběšice, Čimice, Dobršín, Domoraz, Dražovice, Frymburk, Podmokly, Rabí,  Žichovice, Nezamyslice, Hrádek, Velká a Malá Chmelná, Mokrosuky, Divišov
Vavřička
František jr.

na úseku správního řádu vyřizuje agendu:

 • na části správního území stavebního úřadu pro fyzické osoby a osoby podnikající podle zvláštního předpisu na území obecních úřadů Hlavňovice, Petrovice, Červené Dvorce, Dolní Staňkov, Volšovy, Páteček

Kučerová  

Stanislava                

administrativní činnost, spisová služba, archiv

nabytí právní moci, účinnost 

 

Územní plány 

 • mají zpracovány a schváleny města Sušice, Kašperské Hory, Rabí, Rejštejn, Hartmanice a městys Kolinec a obce Srní, Modrava, Horská Kvilda, Prášily, Žichovice, Soběšice, Hlavňovice, Velhartice, Petrovice, Dlouhá Ves, Žihobce, Rabí, Nezamyslice, Hrádek, Čímice, Dražovice
 • kompetence ke zpracování územně plánovací dokumentace ( ÚPD) a jejím změnám mají města a obce. Pořizování ÚPD a jejich změn je výhradně v kompetenci městských a obecních zastupitelstev.
 • jakýkoliv stavební záměr je tedy nutno projednat na příslušném městském nebo obecním úřadě a následně konzultovat technické podmínky realizace u příslušného pracovníka našeho stavebního úřadu, který bude vydávat příslušné územní rozhodnutí a následně stavební povolení.

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Sušice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
TOPlist