KANCELÁŘ STAROSTY - ČINNOST | MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

KANCELÁŘ STAROSTY - ČINNOST
Turistika, sport a zábava po celý rok
V Sušici se nebudete nudit ani na jaře a na podzim
Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Železnorudsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Hlavní menu

Kontakty

Městský úřad Sušice
Náměstí Svobody 138
342 01 Sušice

Tel. 376 540 111 
podatelna@mususice.cz

Kompletní tel. seznam

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Bezpečný kraj
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Kancelář starosty - Činnost

 

 

Löffelmann     
Jan
Ing.  
 

vedoucí odboru, informatik 

 • řízení a koordinace činnosti odboru,
 • koncepční vedení IT v rámci úřadu,
 • řízení a zavádění projektů IT úřadu,
 • materiální a technické zabezpečení provozu IT,
 • koordinace budování datové sítě úřadu,
 • správa aplikačního vybavení,
 • správa serverových systémů,
 • bezpečnost a údržba databází,
 • koordinace výměny dat s dalšími subjekty,
 • koncová technická podpora provozu IT úřadu,
 • programátorská činnost,
 • zabezpečení a antivirová ochrana sítě úřadu,
 • zajišťování a provádění servisu PC,
   
Hupka
Jaroslav
Ing.

krizové řízení, civilní obrana

 • krizové řízení
 • tajemník Bezpečnostní rady
 • tajemník Krizového štábu
 • ochrana obyvatelstva
 • požární ochrana 
 • ochrana utajovaných informací
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci
 • válečné hroby
   
Krulichová
Eva

archiv

 • vedení archivu
 • nahlížení do archivu
 • pořizování výpisů,opisů (kopií) archiválií
  poplatky za kopírování dle Zák. 368/1992 Sb.: 
  • každá započatá stránka A4  15 Kč
    
Feyrerová     
Eva

podatelna

 • příjem podání 
 • příjem,výdej, odesílání a evidence pošty pro MěÚ
 • kopírování dokladů pro veřejnost
 • obsluha ústředny MěÚ
 • informace  pro návštěvníky MěÚ
   
Sojka 
Jindřich
Mgr.

právník

 • právní porady
 • sepisování listin
 • zpracování právních rozborů
 • zastupování města před soudy, správními a jinými orgány
  úřední hodiny: 
  čtvrtek  8:00 – 14:00
   

Šedinová
Daniela

 školství

 • vykonává státní správu a samosprávu na úseku školství dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon 
 • připravuje příkazy k výplatám na zálohy pro provoz ZŠ, MŠ a ŠJ
 • připravuje podklady pro radu a zastupitelstvo města
 • zodpovídá za tvorbu podkladů nezbytných pro plnění funkce, resp. povinnosti zřizovatele jednotlivých školských zařízení
 • spolupracuje s Komisí kultury a cestovního ruchu a Komisí školství, mládeže a tělovýchovy na přípravě a realizaci projektů
 • zpracovává návrh rozpisu rozpočtu v rozsahu pro školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti
 • zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti
 • připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných krajským úřadem
 • zajišťuje pro krajský úřad podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkonů za školy a školská zařízení
 •  připravuje podklady pro stanovení platu ředitelům škol, předškolních a školních zařízení
 • shromažďuje a zpracovává data z dokumentace a evidenci za školy a školská zařízení v obvodu působnosti

administrativa

 • sjednávání schůzek veřejnosti se starostou
 • příjem a evidence stížností veřejnost
 • zabezpečení jednání rady a zastupitelstva města
 • zabezpečení kulturních a společenských událostí města
 • zabezpečení zahraničních styků
 • administrativní práce pro vedení města
 • tajemnice zřizovaných komisí města

Valdmanová
Marie

administrativa

 • sjednávání schůzek veřejnosti se starostou
 • příjem a evidence stížností veřejnost
 • zabezpečení jednání rady a zastupitelstva města
 • zabezpečení  kulturních a společenských událostí města
 • zabezpečení  zahraničních styků
 • administrativní práce pro vedení města
 • tajemnice zřizovaných komisí města
   
    

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Sušice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
TOPlist