Zpřístupnění databáze válečných hrobů a pietních míst

 

          Dnem 1. února 2010 byla zpřístupněna veřejnosti databáze Válečných hrobů a pietních míst v ČR a zahraničí na portálu Ministerstva obrany.

Do databáze lze nahlížet na adrese http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/hledani-osoby-v-cr. Otevře se Vám stránka MO – Válečné hroby. Do databáze lze vstoupit prostřednictvím odkazu Evidence VH umístěném na levém panelu obrazovky. Po kliknutí se Vám otevře okno s nabídkou hledání. Údaje lze vyhledávat jednak podle údajů o osobách pohřbených ve válečných hrobech nebo připomenutých na pietních místech (pokud hledáte konkrétní osobu) – záložka Hledání podle osobních údajů. Pokud chcete databázi prohlížet podle údajů o válečných hrobech podle teritoriálního umístění (kraje, ORP,obce) použijte záložku Hledání podle údajů o VH.

          K zobrazení všech válečných hrobů v terénu prostřednictvím mapy slouží odkaz Mapa lokalit VH.