ODBOR VÝSTAVBY - AKTUALITY | MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

ODBOR VÝSTAVBY - AKTUALITY
Turistika, sport a zábava po celý rok
V Sušici se nebudete nudit ani na jaře a na podzim
Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Železnorudsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Hlavní menu

Kontakty

Městský úřad Sušice
Náměstí Svobody 138
342 01 Sušice

Tel. 376 540 111 
podatelna@mususice.cz

Kompletní tel. seznam

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Bezpečný kraj
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

Odbor výstavby - Aktuality

 

Návrh ÚP obce Žichovice - pro veřejné projednání
- Textová část
- Grafická část 


Návrh ÚP obce Dlouhá Ves - pro veřejné projednání
 - Textová část
 - Grafická část 

Návrh Územního plánu obce Srní
pro opakované jednání s DOSS
- Natura 2000
- Návrh ˇUP
- Grafická část

Návrh zadání Územního plánu obce Žichovice
- Návrh zadání
 

Návrh zadání Územního plánu obce Rabí
Návrh zadání
 

Změna č. 2 Územního plánu obce Velhartice - podklady pro veřejné projednání
 - Návrh změny k veřejnému projednání

Změna č. 2 ÚP Hlavňovice
- Srovnávací text.pdf
- Odůvodnění změny č.2 ÚP.pdf 
Změna č.2 ÚP - návrh - Textová část.pdf 
- Koordinační výkres.pdf 
- Předpokládaný zábor ZPF.pdf 
- Urbanistická koncepce.pdf 
- Základní členění území.pdf  

 Návrh zadání  Územního plánu obce Petrovice 

- textová část

  Návrh zadání  Územního plánu města Kašperské Hory
 - Návrh zadání    
 

Návrh změny č. 1  Územního plánu obce Čimice
 - Textová část   
 - Grafická část 


Návrh Územního plánu obce Nezamyslice - 5. etapa  - veřejné projednání
 - Návrh ÚP - veřejné projednání

Návrh Územního plánu obce Frymburk - veřejné projednání
  - Návrh ÚP k veřejnému projednání  ( .zip 7 MB)


Zadání změny č. 2 Územního plánu obce Kolinec
  - Zadání změny č. 2 ( .zip 7 MB) 

Návrh Územního plánu obce Srní
  - ÚP pro jednání s dotčenými orgány ( .zip 23  MB)

Návrh Územního plánu obce Budětice - veřejné projednání
  - Návrh pro veřejné projednání - textová část   ( .pdf 0,5 MB)
  - Hlavní výkres   ( .pdf 0,9 MB)
  - Základní územní členění   ( .pdf 0,7 MB)
  - Veřejná infrastruktura  ( .pdf 0,9 MB)
  - Veřejně prospěšné stavby   ( .pdf 0,7 MB)
  - Výkres širších vztahů   ( .pdf 1,8 MB)
  - Koordinační výkres   ( .pdf 1,8 MB)
  - Zábory půdního fondu   ( .pdf 0,7 MB)

Změna č. 1 Územního plánu obce Žihobce - veřejné projednání
  - Hlavní výkres ( .pdf 0,9 MB)
  - Koordinační výkres ( .pdf  1,0 MB)
  - Koordinační výkres - detail 1 ( .pdf 1,0 MB)
  - Koordinační výkres - detail 2 ( .pdf 1,0 MB)
  - Základní členění území ( .pdf 0,6 MB)
  - Širší vztahy ( .pdf 0,8 MB)
  - Zábory půdního fondu ( .pdf 0,8 MB)
  - Veřejně prospěšné stavby ( .pdf 0,4 MB)
  - Textová část ( .pdf 0,4 MB)
  - Odůvodnění ( .pdf 0,7 MB)


 

Pozn: Pro prohlížení je třeba mít nainstalován Acrobat Reader min. verze X a MS Word, min. verze 2000. 

Územní plán města Sušice

Územně-analytické podklady ORP Sušice 

 

Územně analytické podklady ORP Sušice - informace o vlastnících  technické infrastruktury ( data včetně pasportů od 1.1.2013)

Odbor výstavby a územního plánování pořizuje územně analytické podklady ( dále jen "ÚAP") v obvodu obce s rozřířenou působností (ORP) Sušice. Dle zákona č. 183/2006 Sb. ( dále jen "stavební zákon") ve znění pozdějších předpisů v souladu s § 166 odst. 2) pořizovatel zveřejňuje ÚAP a jejich aktualizace v rozsahu a způsobem umožňující dálkový přístup, obdobně zveřejňuje informace o technické infrastruktuře a o jejím vlastníkovi obsažené v údaji o území, poskytnuté podle § 27 stavebního zákona.

Údaje o území týkající se technické infrastruktury jsou sledovanými jevy č. 67 až č.87 z přílohy č.1 části A vyhlášky č. 500/2006 Sb..

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Sušice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
TOPlist