9. ŽÁDOSTI O INFORMACE | MĚSTSKÝ ÚŘAD SUŠICE

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE
Turistika, sport a zábava po celý rok
V Sušici se nebudete nudit ani na jaře a na podzim
Turistika, sport a zábava po celý rok
Na Železnorudsku se nabudete nudit ani na jaře a na podzim
Ráj cyklistů a turistů pro sport i relax

Hlavní menu

Kontakty

Městský úřad Sušice
Náměstí Svobody 138
342 01 Sušice

Tel. 376 540 111 
podatelna@mususice.cz

Kompletní tel. seznam

Doporučujeme

Krajský úřad Plzeňského kraje
Krajský úřad Plzeňského kraje
Mikroregion Šumava Západ
Mikroregion Šumava Západ
EPUSA - Elektronický portál územních samospráv
Elektronický portál územních samospráv
Informační server ŠumavaNet.CZ - regionální informace
ŠumavaNet.CZ - informace o regionu
Bezpečný kraj
Pošumavská odpadová, s.r.o.
Pošumavská odpadová, s.r.o.

9. Žádosti o informace

 

Zveřejňování informací
Město Sušice jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, je povinno zveřejňovat dle § 5 tohoto zákona stanovené informace.
Kromě zveřejňování takto stanovených informací dle zákona č. 106/1999 Sb. město zveřejňuje též usnesení Rady města a Zastupitelstva města, platné obecně závazné vyhlášky a nařízení, rozpočet města na příslušný kalendářní rok, záměry nakládat s městským rozpočtem. Ostatní informace jsou zveřejňovány dle rozhodnutí orgánů města a vedoucích pracovníků městského úřadu v rámci kompetencí vymezených zákonem o obcích a organizačním řádem městského úřadu.

Způsob zveřejnění informací
Město zveřejňuje informace těmito způsoby:

a) na úřední desce např. usnesení orgánů města, obecně závazné vyhlášky a nařízení, rozpočet města,
b) v denním tisku a sdělovacích prostředcích např. tiskové zprávy,
c) na podatelně městského úřadu např. k nahlédnutí předpisy, možno vyzvednout tiskopisy a formuláře,
d) městským rozhlasem např. krizové situace,
e) informačními panely a informačními kiosky např. v prostorách budovy radnice
f) způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet) např. zadání veřejných zakázek, prezentaci města.

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informací.
Je stanoven zákonem č. 106/1999 Sb. a „Pravidly postupu orgánů města Sušice při zajištění práva fyzických a právnických osob na poskytnutí informací“

V r. 2013 byly dle zák. 106/1999 Sb. poskytnuty následující informace:
- Informace 1/13
- Informace 2/13
- Informace 3/13
- Informace 4/13
- Informace 5/13
- Informace 6/13
- Informace 7/13
- Informace 8/13

V r. 2014 byly dle zák. 106/1999 Sb. poskytnuty následující informace:
- Informace 1/14
- Informace 2/14
- Informace 3/14 
- Informace 4/14 
- Informace 5/14 
- Informace 6/14 
- Informace 7/14 
- Informace 8/14 


V r. 2015 byly dle zák. 106/1999 Sb. poskytnuty následující informace
 
- Informace 1/15 ze dne 27.1.2015
- Informace 2/15 ze dne 26.2.2015 
- Informace 3/15 ze dne 12.2.2015
- Informace 4/15 ze dne 2.4.2015
- Informace 5/15 ze dne 3.4.2015
- Informace 6/15 ze dne 28.5.2015
- Informace 7/15 ze dne 22.5.2015 
- Informace 8/15 ze dne 15.5.2015 
- Informace 9/15 ze dne 11.6.2015 
- Informace 10/15 ze dne 26.6.2015
- Informace 11/15 ze dne 26.6.2015
- Informace 12/15 ze dne 2.7.2015
- Informace 13/15 ze dne 16.7.2015
- Informace 14/15 ze dne 15.7.2015
Informace 15/15 ze dne 31.8.2015
Informace 16/15 ze dne 18.9.2015
Informace 17/15 ze dne 22.9.2015
- Informace 18/15 ze dne 1.9.2015
- Informace 19/15 ze dne 14.10.2015
- Informace 20/15 ze dne 20.10.2015

- Informace 21/15 ze dne 7.11.2015
- Informace 22/15 ze dne 9.12.2015

V r. 2016 byly dle zák. 106/1999 Sb. poskytnuty následující informace 
- Informace 1/16 ze dne 11.1.2016
- Informace 2/16 ze dne 29.1.2016
- Informace 3/16 ze dne 5.2.2016
- Informace 4/16 ze dne 12.2.2016
- Informace 5/16 ze dne 15.2.2016
- Informace 6/16 ze dne 20.2.2016
- Informace 7/16 ze dne 15.1.2016
- Informace 8/16 ze dne 21.3.2016
- Informace 9/16 ze dne 20.4.2016
- Informace 10/16 ze dne 15.4.2016
- Informace 11/16 ze dne 18.4.2016
- Informace 12/16 ze dne 21.4.2016
- Informace 13/16 ze dne 10.5.2016
- Informace 14/16 ze dne 8.6.2016
- Informace 15/16 ze dne 24.5.2016

- Informace 16/16 ze dne 24.6.2016
- Informace 17/16 ze dne 7.7.2016
- Informace 18/16 ze dne 1.7.2016
- Informace 19/16 ze dne 14.7.2016
- Informace 20/16 ze dne 27.7.2016
- Informace 21/16 ze dne 9.7.2016
- Informace 22/16 ze dne 10.8.2016
- Informace 23/16 ze dne 12.8.2016
- Informace 24/16 ze dne 13.9.2016
- Informace 25/16 ze dne 2.9.2016
- Informace 26/16 ze dne 17.10.2016
Informace 27/16 ze dne 30.9.2016
Informace 28/16 ze dne 24.11.2016


V r. 2017 byly dle zák. 106/1999 Sb. poskytnuty následující informace 
- Informace 1/17 ze dne 24.1.2017
- Informace 2/17 ze dne 21.2.2017
- Informace 3/17 ze dne 14.2.2017
- Informace 4/17 ze dne 27.3.2017
- Informace 5/17 ze dne 8.3.2017
- Informace 6/17 ze dne 4.4.2017
- Informace 7/17 ze dne 10.4.2017
- Informace 8/17 ze dne 26.4.2017
- Informace 9/17 ze dne 3.5.2017
- Informace 10/17 ze dne 3.5.2017
- Informace 11/17 ze dne 27.4.2017
- Informace 12/17 ze dne 22.5.2017
- Informace 13/17 ze dne 7.5.2017
- Informace 14/17 ze dne 22.6.2017
- Informace 15/17 ze dne 18.5.2017
- Informace 16/17 ze dne 23.5.2017
- Informace 17/17 ze dne 5.7.2017
- Informace 18/17 ze dne 23.6.2017
- Informace 19/17 ze dne 27.7.2017
- Informace 20/17 ze dne 17.7.2017
- Informace 21/17 ze dne 28.7.2017
- Informace 22/17 ze dne 16.8.2017
- Informace 23/17 ze dne 1.11.2017
- Informace 24/17 ze dne 7.9.2017
- Informace 25/17 ze dne 3.11.2017
- Informace 26/17 ze dne 24.11.2017
- Informace 27/17 ze dne 21.11.2017
- Informace 28/17 ze dne 18.12.2017
- Informace 29/17 ze dne 13.12.2017
- Informace 30/17 ze dne 18.12.2017
Informace 31/17 ze dne 27.12.2017

V r. 2018 byly dle zák. 106/1999 Sb. poskytnuty následující informace 
- Informace 1/18 ze dne 11.1.2018
- Informace 2/18 ze dne 16.1.2018
- Informace 3/18 ze dne 11.12.2017
- Informace 4/18 ze dne 29.1.2018
- Informace 5/18 ze dne 6.2.2018
- Informace 4/18 ze dne 29.1.2018
- Informace 5/18 ze dne 6.2.2018
- Informace 6/18 ze dne 16.2.2018

- Informace 7/18 ze dne 28.2.2018
- Informace 8/18 ze dne 8.12.2017
- Informace 9/18 ze dne 20.2.2018

 

 

 

 

Prohlášení o přístupnosti | Obsah stránek spravuje: Městský úřad Sušice | Webdesign & hosting : ŠumavaNet.CZ
TOPlist